ترموستات مستغرق

ترموستات مستغرق

ترموستات مستغرق برای عرضه این نوع ترموست ها می توان به شرکت های هانیول و تکبان اشاره کرد.

نوعی دیگر ترموستات جداری هستند که بسته به نیاز شما قابل عرضه هستند.

برخی از امکانات ترموست مستغرق

  • برای کنترل دمای مایعات به کار می رود.
  • حساسه آن از نوع فانوسه و بالب است.
  • از مخلوط گریس و براده آلومینیوم برای ارتباط بهتر غلاف بالب استفاده می کند.
  • آکوستات دیگ به مشعل و ترموستات چیلر به شیر برقی چرخه تبرید فرمان می دهد.
ترموستات مستغرق هانیول
ترموستات مستغرق تکبان