• ترموستات های هانیول
  • ترموستات زیمنس
  • ترموستات های کلایماست
  • ترموستات های مرصوص کام

مشکلی که شاید خیلی وقتها با آن مواجه شوید خرابی ترموستات می باشد. در برخی اوقات پیش می آید که ترموستات دچار مشکلی می شود که با تعویض یک قطعه کوچه و با هزینه ای کم ترموستات شما مثل روز اول شروع به کار می کند.

پس تعمیر ترموستات را به ما بسپارید.