انواع ترموستات کلایماست
هر مدل از ترموستات کلایماست برای چه دستگاهی می باشد؟

هر مدل از ترموستات کلایماست برای چه کاری می باشد؟

اگر با ترموستات کلایماست برخورد کرده باشید متوجه می شوید که ترموستات های کلایماست دارای مدل های مختلفی می باشند که هر کدام کد و علائم خاصی دارند. در الباقی برندها هم مانند ترموستات هانیول یا ترموستات زیمنس هم اینگونه می باشد. در این مقاله به شما کمک خواهیم کرد تا مدل های آنها را بهتر بشناسید.

در مجموع محصولات کلایماست برای داکت اسپلیت، فن کوئل زمینی، فن کوئل سقفی، گرمایش از کف و سیستم های زنت مناسب می باشد. در اینجا به برسی همه مدل ها می پردازیم.

ترموستات کلایماست برای داکت اسپلیت ها:

داکت اسپلیت ها دارای دسته بندی مختلفی هستند به عنوان مثال: داکت اسپلیت با یک دور فن و یک دور سرمایش و یک دور گرمایش (مشعل یا هیت پمپ)
به طور کل هر داکت اسپلیت به تعداد دور فن، تعداد سرمایش و گرمایش تقسیم می شود. تقسیم بندی اکثر مدل های ترموستات کلایماست به اینگونه می باشد که ابتدا حروف انگلیسی می باشد و سپس ۴ عدد وجود دارد که نمایانگر تعداد دور فن، سرمایش و گرمایش می باشد. به تصویر زیر دقت کنید.

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید هر کدام از اعداد معنی خاصی دارند پس با آنها آشنا شدید. خب حالا بریم به سراغ مدل هایی که با داکت اسپلیت سازگار هستند.

 

PDX 11 APDX 21 APDX 12 APDX 13 APDX 11C
PDX 11 BxiPDX Gi 10PDX Gi 20Prossimo Gi 30Prossimo 3310 B
Prossimo 3311 BCLX 6310 BCLX 6311 BCLX 6110 BCLX 6210 B
DDcmDsd-xA5

 

ترموستات کلایماست برای فن کوئل:

برای این سری هم همون مثال بالا درست است. مدل هایی که برای فن کوئل استفاده می شود به شرح ذیل می باشد.

Retro 311SDT ss-irRFC ssFP 3x-irFP 3x-ir-L
CLX 6300CLX 6310 ACLX 6311 ACLX 8300CLX 8311 A
Prossimo 3300Prossimo 3310 AProssimo 3311 ARFC 3xCLX 6400
CLX8400RFC 4xDDdmDdm-XA5

ترموستات کلایماست برای گرمایش از کف و زنت:

CLX 4001CLX 4002CLX 8302RFU as-ir
RRF asDDvmDsv-Xa5