ترموستات تکبان TY93AA مستغرق

دسته: ,
پاک کردن
تکبان

ترموستات تکبان TY93AA مستغرق

ترموستات تکبان TY93AA مستغرق معمولا برای بخش گرمایشی با دو تنظیم خارجی در کنار هم طراحی شده که نصب مستقیم به وسیله غلاف توصیه می شود.

از این نوع ترموستات به دو روش می توان استفاده کرد.

روش اول نصب ترموستات تکبان TY93AA مستغرق به صورت سری:

در این روش یکی از دو ترموستات کنترل کننده اصلی مستقیما به مصرف کننده ارتباط داده می شود و ترموستات دیگر در جهت ایمنی و کنترل ترموستات اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که درجه ترموستات اصلی مطابق با دمای مورد نیاز تنظیم می گردد و درجه ترموستات دوم که با ترموستات اصلی سری شده است کمی بالاتر از آن قرار داده می شود.
عملکرد سیستم به این صورت می باشد که اگر به هر علت دمای مخزن حرارت از حد تنظیمشده بالاتر رود و ترموستات اصلی عمل قطع اتوماتیک را انجام ندهد، ترموستات دوم عمل قطع اتوماتیک را ادامه خواهد داد. این سیستم بیشتر در تاسیساتی که افزایش دما، خطرات و خساراتی را به دنبال خواهد داشت ، مورد استفاده قرار می گیرد.

ترموستات های مستغرق

روش دوم نصب ترموستات تکبان TY93AA مستغرق به صورت موازی:

در این روش هر دو ترموستات در یک درجه به صورت یکسان و همزمان دمای سیستم حرارت مرکزی را به طور اتوماتیک قطع و وصل می کنند. در صورتیکه به هر علت یکی از دو ترموستات غیر فعال شود ترموستات دیگر عمل اتوماتیک را ادامه خواهد داد.
این مدل ترموستات بیشتر برای سیستمهای حرارتی که کاهش یا افزایش دما، خساراتی را به دنبال خواهد داشت، مورد استفاده قرار می گیرد.

توصیه: کلیه سیستمهای حرارت مرکزی که نیاز به کنترل دما دارند جهت جلوگیری از خسارات ناشی از بالا ذفتم احتمالی دما و همچنین بالا بردن ضریب ایمنی و تطبیق آن با استانداردهای جهانی، پیشنهاد می شود از ترموستات تکبان TY93AA مستغرق (محدود کننده) استفاده شود.

ترموستات تکبان TY93AA مستغرق

 

درباره قابلیت های ترموستات چه می دانید؟

مشخصات ترموستات تکبان TY93AA مستغرق

مقایسه ( 0 مورد )